PRZESTRZEŃ
  • Pow. działki: 63483
  • Typ działki: inna
  • Forma własności: własność
  • Gaz: brak
  • Woda: miejskie
  • Kanalizacja: brak
OPIS

Idealna Działka na Ośrodek Wczasowy nad Wodą

OGLĄDASZ OFERTĘ NAJLEPSZEGO BIURA NIERUCHOMOŚCI W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM WEDŁUG RANKINGU LIDER NIERUCHOMOŚCI OTODOM 2020, 2021 ORAZ 2022 ROKU!

Zapraszam do zapoznania się z ofertą sprzedaży nieruchomości o powierzchni 63 483 m2 z dostępem do 280 metrów linii brzegowej zbiornika wodnego o powierzchni 32 ha po nieczynnej kopalni wapna, we wsi Brzezie koło Pomorska. Teren oddalony jest 15 km od centrum i tylko 10 km od granic miasta Zielonej Góry. Działka położona jest w gminie Sulechów, w powiecie zielonogórskim, w obrębie geodezyjnym Kije. Do Sulechowa oraz zjazdu do trasy S3 dzieli odległość około 10 km, a do Świebodzina 25 km.

Plan zagospodarowania przestrzennego zakłada zróżnicowane przeznaczenie tego terenu w częściach:
Ustalenia dotyczące terenów 2RM, których podstawowym przeznaczeniem jest zabudowa zagrodowa w gospodarstwach agroturystycznych, rolnych, hodowlanych i ogrodniczych.

1. Przeznaczenie dopuszczalne:
1) uprawy ogrodnicze, sadownicze i leśne;
2) szklarnie;
3) obiekty hodowlane;
4) składy i magazyny;
5) urządzenia rekreacyjno-wypoczynkowe wraz z niezbędną infrastrukturą komunikacyjną i sanitarną oraz parkingami.

2. Parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu:
powierzchnia trwałego zainwestowania związanego z przeznaczeniem dopuszczalnym nie może przekroczyć 40% powierzchni działki; parkingi ogólnodostępne związane z przeznaczeniem dopuszczalnym należy lokalizować wzdłuż wyznaczonych na rysunku planu dróg, ciągów pieszych lub istniejących w terenie dróg polnych.

3. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy:
1) gabaryty zabudowy – dopuszcza się stosowanie indywidualnych, oryginalnych rozwiązań, przy zachowaniu określonej niżej wysokości zabudowy;
2) wysokość zabudowy – nie więcej niż 2 kondygnacje i nie wyższa niż 7,0 m;
3) geometria dachu – dopuszcza się stosowanie indywidualnych, oryginalnych rozwiązań.

4. Tymczasowe zagospodarowanie:
1) lokalizacja obiektów handlowych typu: kioski, namioty, budki w ramach zorganizowanej działalności sezonowej;
2) lokalizacja parkingów ogólnodostępnych na potrzeby zorganizowanej działalności sezonowej, okresowej.

5. Dodatkowo – dopuszcza się obsługę komunikacyjną terenu zagospodarowanego w ramach
przeznaczenia dopuszczalnego z wyznaczonych na rysunku planu ciągów pieszych oraz istniejących w terenie dróg polnych.

Ustalenia dotyczące terenu KP, którego podstawowym przeznaczeniem są parkingi i garaże:

1. Przeznaczenie dopuszczalne:
zieleń urządzona;
place publiczne.

2. Tymczasowe zagospodarowanie:
place publiczne w ramach zorganizowanych, sezonowych, lokalnych imprez masowych, obiekty handlowe typu: kioski, namioty, budki oraz ogródki gastronomiczne w ramach zorganizowanej działalności sezonowej, okresowej za zgodą właściciela terenu, przy czym:
należy zgłosić do zaakceptowania przez władze miasta projekt zagospodarowania działki na czas działalności ze wskazaniem rozmieszczenia obiektów, dróg pieszych i dojazdów pożarowych oraz formy obiektów (gabaryty, wysokość, zadaszenie, użyte materiały, kolorystyka), a także sposób zorganizowania innych miejsc parkingowych w ilości nie mniejszej niż istniejące w ramach przeznaczenia podstawowego;

należy uzgodnić ze wskazanym przedsiębiorstwem komunalnym sposób obsługi sanitarnej terenu oraz odbioru odpadów; należy przedstawić sposób i termin likwidacji zagospodarowania.

Ustalenia dotyczące terenu 2US, którego podstawowym przeznaczeniem są usługi sportu i rekreacji.

1. Przeznaczenie dopuszczalne:
lokalizację funkcji związanej z przeznaczeniem podstawowym w obiektach kubaturowych, handel, gastronomia, zieleń urządzona.

2. Parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu związane przeznaczeniem dopuszczalnym:
1) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki – nie więcej niż 35%;
2) powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej niż 55%, przy czym obejmuje ona również terenowe urządzenia sportowe i rekreacyjne;
3) program parkingowy – należy ustalić indywidualnie dla zamierzonego sposobu użytkowania, co najmniej pokrywające potrzeby użytkowników i zatrudnionych.

3. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy związane z przeznaczeniem dopuszczalnym:
1) gabaryty zabudowy:
a) zaleca się stosowanie wyważonych, prostych brył o dostosowanych proporcjach (wraz z kształtem dachu) każdorazowo do istniejącego otoczenia;
b) dopuszcza się stosowanie indywidualnych, oryginalnych rozwiązań, przy zachowaniu określonej niżej wysokości zabudowy;
2) wysokość zabudowy – nie więcej niż 1 kondygnacja i nie wyższa niż 5,0 m;
3) geometria dachu – dopuszcza się stosowanie indywidualnych, oryginalnych rozwiązań.

4. Tymczasowe zagospodarowanie:
place publiczne w ramach zorganizowanych, sezonowych, lokalnych imprez masowych; obiekty handlowe typu: kioski, namioty, budki w ramach zorganizowanej działalności sezonowej, okresowej.

Najważniejsze informacje:
– jeszcze w tym roku ma się zakończyć proces związany z koncepcją programową NOWEGO MOSTU na ODRZE, który ma powstać między Pomorskiem a Brodami i połączyć te miejscowości z Zieloną Górą, a także drogą S3. Budowa mostu ma zakończyć się do 2025 roku, co znacznie wpłynie na atrakcyjność i wartość terenu;
– dojazd drogą gminną;
– woda w drodze powiatowej oddalonej od nieruchomości około 370 metrów, obecnie istnieje możliwość zbudowania studni głębinowej;
– energia elektryczna z trafostacji znajdującej się w odległości 250 metrów między działką a drogą gminną, dojazdową;
– brak kanalizacji – możliwość zbudowania przydomowej oczyszczalni ścieków;
– w najbliższym sąsiedztwie zbiornik wodny, pola, lasy, zabudowa letniskowa i jednorodzinna oraz wiejska;
– piękna okolica, cisza, spokój, bliskość natury, wody oraz lasów.
– w odległości 26 km znajduje się Port Lotniczy Zielona Góra - Babimost.

W niedalekiej odległości znajdują się inne miejscowości i ośrodki turystyczne na przykład nad jeziorem Niesłysz (23 km), Łagów (44 km), Błędno (41 km), a także pole golfowe w Kalinowie (24 km). Dodatkowym atutem jest niska cena jak na tereny znajdujące się nad wodą, która wynosi tylko 50 zł m2.

ZADZWOŃ I UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNĄ PREZENTACJĘ DZIAŁKI
ORAZ SPRAWDZENIE ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ W NASZYM DZIALE FINANSOWYM.

Paulina Zdanowicz
578-279-300

Niniejszy opis nieruchomości ma charakter informacyjny i nie stanowi on oferty w myśl przepisów art. 66 § 1. Kodeksu Cywilnego, a informacje w nim zawarte mogą ulec zmianie.
nr. oferty: 923 data dodania: 27.07.2023 r. data aktualizacji: 27.07.2023 r.
AGENT PROWADZĄCY
...
PAULINA ZDANOWICZ
ZADAJ PYTANIE

Informujemy, że Grupa Morizon Sp. z o. o. nie odpowiada za dane osobowe przesłanych przez Panią/Pana za pomocą formularza kontaktowego do ogłoszeniodawcy za pośrednictwem tej strony. Grupa Morizon Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Rakowiecka 36 lok. 341, 02-532 Warszawa jako administrator danych osobowych, informuje Panią/Pana, iż: podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu kontaktu z ogłoszeniodawcą; przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania; dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim bez Pani/Pana wyraźnej zgody z zastrzeżeniem instytucji upoważnionych z mocy prawa; podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a), b) i f) RODO; Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej bez Pani/Pana wyraźnej zgody; kontakt do inspektora ochrony danych w Grupie Morizon: e-mail rodo@morizon.pl; dane osobowe będą przechowywane przez okres odpowiadający terminowi przedawnienia roszczeń, jakie mogą Pani/Panu przysługiwać w związku z przekazaniem danych; w przypadku gdy dane będą przetwarzane wyłącznie w celu zapewnienia odpowiedniej jakości usług, dane osobowe będą przechowywane przez okres 12 miesięcy; Pani/Pana preferencje podlegają zautomatyzowanej analizie potrzeb zgodnie z obowiązującym regulaminem i polityką prywatności dostępnymi na stronie morizon.pl. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza RODO.